Født for tidligt

I Slagelse Kommune fødes der ca 50 børn for tidligt om året

Født for tidligt

Normalt varer et svangerskab 40 uger. Definitionen på at være født for tidligt er, at man er født før uge 37.

Vi ved, at når man fødes for tidligt, kan der opstå særlige behov og udfordringer for både forældre og barn. Familien har været igennem en traumatisk tid, og de psykiske reaktioner indfinder sig ofte først, når familien kommer hjem.

De eventuelle følger for barnet, der er født for tidligt, kan bl.a. omhandle spiseproblemer, motoriske vanskeligheder, sanseintegrationsproblemer, indlæringsvanskeligheder og psykiske følger, der kan være mere eller mindre omfattende. For nogle børn viser følgerne sig i en tidlig alder, for andre først i dagplejen, i daginstitutionen eller i skolen. Det kan derfor være svært at forudsige behovet for støtte både på kort sigt og på lang sigt.

Sundhedstjenestens indsats er tilrettelagt, så den tilgodeser denne uforudsigelighed.

Børn der er født før uge 34 (dvs. 33+6) samt særlig sårbare børn født i uge 34 eller 35 tilbydes besøg af sundhedsplejerske med særlig viden og erfaring indenfor præmaturitet.

For børn født før uge 36 tilbydes mor og barn deltagelse i præmaturgruppe. 

Under indlæggelse

Der er mulighed for at få besøg af præmatur sundhedsplejerske på Sygehuset.

Det er en faglig individuel vurdering, hvilke familier der besøges under indlæggelse.

Efter udskrivelse

  • Familien tilbydes besøg af en sundhedsplejerske med særlig viden og erfaring indenfor præmaturitet
  • Familien tilbydes besøg afhængig af deres behov.
  • Tilbud om deltagelse i en mødregruppe med ligestillede.
  • Samarbejde med daginstitution/dagpleje i forbindelse med opstart af pasning uden for hjemmet.
  • Samarbejde med motorikkonsulenter i kommunen.
Siden er sidst opdateret 5. juli 2023