Hvad er NBO ved besøg hos det lille spædbarn?

NBO - the Newborn Behavioral Observations - er en enkel observationsmetode af nyfødtes adfærd

Målet med NBO er at fremme en god tilknytning og relation mellem forældrene og barnet. Dette støttes og styrkes, når sundhedsplejersken snakker med forældrene om barnet og sætter forældrenes oplevelser i perspektiv.

Gennem NBO bliver forældrene og sundhedsplejersken i fællesskab klogere på barnets adfærd, kropssprog og temperament, så de sammen kan finde gode måder at støtte barnets udvikling på. På den kan NBO være med til at støtte forældrene på et tidspunkt, hvor grundlaget for forældreskabet bliver etableret.

Sammen med forældrene kigger sundhedsplejersken på barnets 6 bevidsthedsstadier; dyb søvn, let søvn/drømmesøvn, døsig, vågen, aktiv & vågen samt gråd.

Klik på genvejene for at se nærmere på de 6 forskellige bevidsthedsstadier.

 

 

 

Siden er sidst opdateret 13. marts 2023