Besøg i hjemmet efter fødsel

Få besøg af sundhedsplejersken efter fødslen og få rådgivning og vejledning om det, der fylder i hverdagen med en lille ny.

Besøg efter fødslen

1-2 dage efter, at I har født, modtager Sundhedstjenesten en meddelelse fra fødegangen. Herefter sørger vi for at kontakte jer og lave en aftale om det første hjemmebesøg.

Vi har et tilbud om et kort barselbesøg, hvis I har født og er kommet hjem inden 72 timer efter fødslen.

I er meget velkommen til selv at kontakte sundhedstjenesten for en aftale om barselsbesøg. Ring til vores hovednummer, så kan vores sekretær fortælle jer, hvem jeres sundhedsplejerske er.

Har I allerede fået graviditetsbesøg, så kontakter I blot selv jeres sundhedsplejerske

Hvis I ikke modtager barselbesøg, vil I blive kontaktet inden for den første uge, og det første hjemmebesøg vil ligge senest 7 dage efter, at I er udskrevet.

Sædvanligvis vil vi herefter tilbyde:

 • Etableringsbesøg
 • 1 måneders besøg
 • 2 måneders besøg
 • 4-6 måneders besøg (til 1. gangsforældre)
 • 9-11 måneders besøg
 • Behovsbesøg  

Hvad kan vi tale med sundhedsplejersken om?

Det er den enkelte families spørgsmål og behov, der er i centrum ved hvert hjemmebesøg. Det vil derfor også være meget individuelt, hvad I gerne vil tale med sundhedsplejersken om. Det kan for eksempel være:  

 • Trivsel
 • Udvikling
 • Opdragelse
 • Renlighed
 • Sprog
 • Kost/amning
 • Søskendejalousi
 • Problemer i familien
Siden er sidst opdateret 5. juli 2023