Rejsehold i Forebyggelse af Rygestart

Rejsehold i Forebyggelse af Rygestart tilbyder undervisning til alle skoleelever i 8. klasse i Slagelse Kommune.

Undervisningen indeholder fakta om cigaretter, snus, vandpibe, el-cigaretter, hash, gaspatroner og lign. Herunder konsekvenserne ved brugen af dette - både de fysiske, psykiske, sociale og økonomiske.

Undervisningen varetages af to sundhedsplejersker, som er videreuddannet ved Kræftens Bekæmpelse. Metoden er baseret på dialog, tavleundervisning, billeder, film samt aktive vurderinger, der handler om stillingtagen til cases og egne refleksioner.

Desuden tilbydes undervisning til andre klassetrin ved efterspørgsel, når det er muligt.

Rejseholdet deltager også på SUK festival og Goodlife = sundhedsugen. Her tilbydes måling af kulilte til rygere, så de med det samme kan se konsekvensen af deres forbrug.

Siden er sidst opdateret 7. marts 2022