Skolesundhedspleje

Den kommunale skolesundhedstjeneste omfatter alle elever fra 0.-9. klasse.

Skolesundhedstjenestens opgaver

Skolesundhedstjenestens forskellige ydelser til børn og unge i skolealderen tilbydes på barnets/den unges skole, og så vidt muligt altid i skoletiden.

Fra barnet starter i skole og til det går ud af 9. klasse, vil det, som minimum, få kontakt med skolesundhedsplejersken på følgende tidspunkter:

  • 0. klasse: Undersøgelse af vægt, højde, syn, hørelse, motorik
  • 1. klasse: Sundhedssamtaler, i grupper eller enkeltvis. Måling af vægt og højde
  • 3. klasse: Undervisning i sund mad, herunder Madpakkehånden, Nøglehulsmærket og Fuldkornsmærket. Sundhedssamtaler i grupper samt måling af vægt og højde.
  • 5. klasse: Sundhedssamtaler. Måling af vægt og højde samt pubertetsundervisning
  • 7. klasse: Eleverne får lavet synsprøve
  • 8. klasse: Seksualundervisning. Undervisningen kan tilbydes i uge 6 sammen med skolen eller i skolens planlagte emneuger. Desuden undervisning i forebyggelse af rygestart, som varetages af sundhedsplejersker uddannet ved Kræftens Bekæmpelse. Der undervises i fakta om cigaretter, snus, vandpibe, el-cigaretter, hash og lign. Herunder konsekvenserne - fysisk, psykisk, socialt og økonomisk - ved brug af alle former for tobak. Metoden veksler mellem dialog, tavleundervisning, billeder, film og aktive vurderinger, ligesom der også gøres brug af kuliltemåler til rygere.  
  • 9. klasse: Sundhedssamtaler samt måling af hørelse, højde og vægt 

Herudover tilbyder vi alle skoler hygiejnebesøg samt vejledning i forbindelse med almindelige smitsomme sygdomme.

Rejseholdet i Forebyggelse af Rygestart deltager desuden på SUK festival, Goodlife (sundhedsugen) samt underviser andre udskolingsklasser ved efterspørgsel, når det er muligt.

Hvem samarbejder vi med?

Skolesundhedstjenesten samarbejder med skolens lærere, psykolog, talehørepædagog, pædagoger, rådgivere i Center for Børn og Unge m.v. De forskellige samarbejdspartnere inddrages efter behov og altid i samarbejde med forældrene.

Kontakt til skolesundhedsplejersken

Som forældre er I velkommen til at tage kontakt til den sundhedsplejerske, der er tilknyttet jeres barns skole, hvis der er noget I ønsker at tale om. I kan i boksen 'Se også' finde ud af hvilken sundhedsplejerske, der er tilknyttet jeres barns skole.

Siden er sidst opdateret 27. april 2022