Sundhedsplejersker i dagtilbuddene

Find ud af hvem der er sundhedsplejerske i dit barns dagtilbud

Alle kommunale og private dagtilbud har tilknyttet en sundhedsplejerske, som fungerer som konsulent for institutionen. Sundhedsplejersken yder rådgivning i forbindelse med hygiejnemæssige forhold på institutionen, smitsomme sygdomme og nyhedsinformationer. Funktionen indebærer også en individuel, konkret rådgivning vedrørende børn med særlige behov. Samarbejdet foregår blandt andet gennem besøg på institutionen, telefonrådgivning og fællesmøder.

Klik på de områdeopdelte link, for at se hvem der er sundhedsplejerske i dit barns dagtilbud:

Du kan også kontakte

Siden er sidst opdateret 6. oktober 2022