Om os

I Sundhedstjenesten rådgiver og vejleder vi børnefamilier, børn og unge samt vores samarbejdspartnere i dagtilbud og skoler omkring sundhed og trivsel.

Nedenfor kan du se en video, som giver et indblik i en lang række af de tilbud, vi har til jer som børnefamilier, og de opgaver vi løser ude på kommunens skoler og i dagtilbuddene:


Du kan også læse om vores tilbud og øvrige opgaver i pjecen 'God Sundhedspraksis', som både er henvendt til forældre, fagpersoner og politikere. Herudover bruger vi, som medarbejdere i Sundhedstjenesten, også selv 'God Sundhedspraksis' som en slags "redskabskasse" i vores arbejde.

Vi samarbejder med

Sundhedsplejerskerne er ansat i Center for Børn og Unge, som blandt andet også favner alle kommunens dagtilbud, den kommunale dagpleje og sagsbehandlere og familierådgivere fra det socialfaglige område. Udover det samarbejde vi har med vores kolleger rundt omkring i centeret, arbejder vi også tæt sammen med:

  • Motorikkonsulenter
  • Talepædagoger
  • Skoler
  • Psykologer
  • Folkesundhed i Center for Sundhed og Omsorg