Om os

I Sundhedstjenesten rådgiver og vejleder vi børnefamilier, børn og unge samt vores samarbejdspartnere i dagtilbud og skoler omkring sundhed og trivsel.

Sundhedstjenesten tilrettelægger sit arbejde ud fra Vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. Formålet med ordningen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Nedenfor kan I se en video, som giver et indblik i en lang række af de tilbud, vi har til jer som børnefamilier, og de opgaver vi løser ude på kommunens skoler og i dagtilbuddene:

Vi samarbejder med

Sundhedsplejerskerne er ansat i Center for Børn og Unge, som blandt andet også favner alle kommunens dagtilbud, den kommunale dagpleje og sagsbehandlere og familierådgivere fra det socialfaglige område. Udover det samarbejde vi har med vores kolleger rundt omkring i centeret, arbejder vi også tæt sammen med:

  • Motorikkonsulenter
  • Talepædagoger
  • Skoler
  • Psykologer
  • Folkesundhed i Center for Sundhed og Omsorg