Om os

I Sundhedstjenesten rådgiver og vejleder vi børnefamilier, børn og unge samt vores samarbejdspartnere i dagtilbud og skoler omkring sundhed og trivsel.

Sundhedstjenestens tilbud er gratis for alle børn og familier i Slagelse kommune. Sundhedstjenesten tilrettelægger sit arbejde ud fra Vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, og formålet med ordningen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Hvem er sundhedsplejersken?

En sundhedsplejerske er en sygeplejerske, som har suppleret sin uddannelse med 1½ års efteruddannelse, Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske. 

  • Sundhedsplejersken uddannes til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i relation til børn og unge og deres familier
  • Sundhedsplejersken har viden om det normale barns trivsel og udvikling og hvad der påvirker barnet
  • Sundhedsplejersken har derudover viden om børn og unge med særlige behov

Vi samarbejder med

Sundhedsplejerskerne er ansat i Center for Børn og Unge, som blandt andet også favner alle kommunens dagtilbud, den kommunale dagpleje og sagsbehandlere og familierådgivere fra det socialfaglige område. Udover det samarbejde vi har med vores kolleger rundt omkring i centeret, arbejder vi også tæt sammen med:

  • Motorikkonsulenter
  • Talepædagoger
  • Skoler
  • Psykologer
  • Folkesundhed i Center for Sundhed og Omsorg