Forældreskabsreaktioner

I Slagelse Kommune tilbyder vi gratis samtalegrupper for mødre med forældreskabsreaktioner.

Sundhedsplejerskerne tilbyder rutinemæssigt alle mødre en screening for en eventuel forældreskabsreaktion, når dit barn er ca. 2 måneder gammelt. Det gør vi ved at give dig mulighed for at besvare et spørgeskema. Dine svar kan være med til at give et billede af, om du har eller er ved at udvikle en forældreskabsreaktion.

Din sundhedsplejerske kan ud fra dine svar og den snak du og sundhedsplejersken bagefter har herom, tilbyde dig at deltage i en samtalegruppe.

Herudover kan sundhedsplejersken også:

  • Henvise dig til egen læge
  • Tilbyde lyttebesøg til både mor og far

Formålet med samtalegrupperne

Formålet med at være en del af gruppen, er:

  • At du får viden om forældreskabsreaktioner og dermed forståelse for din egen situation
  • At give dig mulighed for at få talt om dine følelser, tanker og oplevelser i samvær med andre med lignende erfaringer
  • At du får glæden igen

Hvordan foregår det?

Når vi mødes i gruppen, er vi en fast gruppe på 6-8 kvinder, som lærer hinanden at kende. Et typisk gruppeforløb er, at vi mødes 5 gange over 10 uger.

Der bliver løbende startet nye grupper op.

Hvis du vil vide mere

Du kan altid tale med din egen sundhedsplejerske, hvis du er ked af det og oplever, at det er svært at blive mor.

Du kan også læse mere om, hvad det vil sige at have en forældreskabsreaktion, i en pjece som Sundhedstjenesten har udarbejdet om emnet.

Siden er sidst opdateret 19. maj 2021