Besøg i hjemmet

Få besøg af din sundhedsplejerske både før og efter fødslen, og få rådgivning og vejledning om det, der fylder i hverdagen med en lille ny.

Besøg før fødslen

Hvis du er gravid og gerne vil have besøg af en sundhedsplejerske inden du skal føde, tilbyder vi at komme på det vi kalder graviditetsbesøg. Tilbuddet om at modtage graviditetsbesøg er åbent for alle forældre, der selv henvender sig.

Hvorfor få graviditetsbesøg?

Der kan være mange gode grunde til, at man som kommende forælder/forældre oplever, at der er behov for et graviditetsbesøg. Noget af det vi oplever, at der kan være behov for at tage en snak med sundhedsplejersken om, er:  

 • Hvordan fungerer tilbuddet om sundhedspleje? 
 • Hvordan er graviditeten forløbet indtil nu? 
 • Hvor skal fødslen foregå og hvem skal med?        
 • Forventninger til hinanden – mor og far – nye roller
 • Familie, besøg m.m.

 •  Pjece om graviditetsbesøg (pdf - nyt vindue)

Hvordan får jeg et graviditetsbesøg?

Du skal selv kontakte Sundhedstjenesten, hvis du har behov for et graviditetsbesøg.

Vi vil altid gerne have kontakt med dig, hvis du er under 21 år og skal være mor.

Besøg efter fødslen

1-2 dage efter at du har født modtager Sundhedstjenesten en meddelelse om det fra fødegangen. Herefter sørger vi for at kontakte dig, og lave en aftale om det første hjemmebesøg.

Vi har et tilbud om et kort barselbesøg, hvis du har født og er kommet hjem inden 72 timer efter fødslen.

Du er meget velkommen til selv at kontakte sundhedstjenesten for en aftale om barselsbesøg. Ring til vores hovednummer, så kan vores sekretær fortælle dig hvem din sundhedsplejerske er.

Har du allerede fået graviditetsbesøg, så kontakter du blot selv din sundhedsplejerske

Hvis du ikke modtager barselbesøg, vil du blive kontaktet inden for den første uge, og det første hjemmebesøg vil ligge senest 7 dage efter at du er udskrevet.

Hvad kan jeg tale med sundhedsplejersken om?

Det er den enkelte families spørgsmål og behov der er i centrum ved hvert hjemmebesøg. Det vil derfor også være meget individuelt hvad du/I gerne vil tale med sundhedsplejersken om. Det kan for eksempel være:  

 • Trivsel
 • Udvikling
 • Opdragelse
 • Renlighed
 • Sprog
 • Kost/amning
 • Søskendejalousi
 • Problemer i familien

Far må gerne være med

Hjemmebesøgene er ikke kun for mor. Som nybagt far kan man også have mange spørgsmål, tanker og bekymringer som vi meget gerne vil hjælpe med at besvare. Der hvor det giver mening og er muligt for jer, ser vi derfor meget gerne at både mor og far er hjemme når vi kommer på besøg.

Siden er sidst opdateret 21. december 2017